Meer informatie

 • Sinds kort kunnen wij als praktijk via een zeer beveiligde verbinding inzage krijgen in de gegevens van het Ziekenhuis Amstelland door middel van het Huisartsenportaal.

  Ziekenhuis Amstelland heeft een huisartsenportaal ontwikkeld. Dit is een webapplicatie die uw huisarts de mogelijkheid biedt om via een beveiligde internetverbinding informatie in te zien in het ziekenhuissysteem. Daarnaast kan de huisarts u als patiënt “volgen” bij een opname in Ziekenhuis Amstelland.

  Voordelen:

  • Hele zorgtraject inzichtelijk voor uw huisarts
  • Overleg specialist en huisarts veel makkelijker
  • Geen dubbele onderzoeken voor u als patiënt

  Meer informatie of bezwaar maken? Als u niet wilt dat uw huisarts uw gegevens digitaal kan inzien kunt u uw bezwaar kenbaar maken bij de assistente.

 • Heeft u een klacht over onze praktijk?

  Dat betreuren wij ten zeerste. Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

  Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Dit kan via het klachtenformulier op deze website, maar u kunt ook een papieren versie aan de balie verkrijgen. 

  De huisarts of een andere medewerker belt als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we een telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

  Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Ook indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de Klachtencommissie Huisartsen indienen.

  Stichting DOKh
  Afdeling Klachten en Geschillen
  Robijnstraat 6
  1812 RB ALKMAAR
  Tel: 072-520 83 25
  Website: www.dokh.nl