« terug naar vorige pagina

NHG Praktijkaccreditatie

Onze huisartsenpraktijk heeft de NHG Praktijkaccreditatie (NPA) binnen!

Wij zijn trots te kunnen melden dat onze huisartsenpraktijk 2 mei 2013 de NHG Praktijkaccreditatie (NPA) is toegekend. Ook in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn we ge(her)accrediteerd. Praktijkaccreditatie vindt nu 1 keer per 3 jaar plaats.

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisarts u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe  weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft hiervoor een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit  belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquete de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk is 5 jaar geldig, maar wordt elk jaar getoetst en bij goedkeuring telkens verlengd en verleend voor de duur van 1 jaar.

Uw mening is belangrijk!

Zoals aangegeven, telt uw mening bij het verlenen van het keurmerk. Heeft u ideeën of opmerkingen? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst. Ook kunt u deelnemen aan een patienttevredenheidsonderzoek.